logo-image

Tibro Målar 12/9-26/9 2021

Detta är en utställning för alla som håller på med konst, amatörer som aktiva konstnärer. Utställningen anordnas med några års mellanrum och annonseras då. Senaste tillfället Tibro Målar anordnades var 2017 och 2021 var det dags igen!

Följande gäller för dig som vill delta

Inlämningsblankett : inlamningsblankett-tibro-malar-21.pdf

Skriv ut våra regler: regler-tibro-malar.pdf