Tibro Målar

Detta är en utställning för alla som håller på med konst, amatörer som aktiva konstnärer. Utställningen anordnas med några års mellanrum och annonseras då. Senaste tillfället Tibro Målar anordnades var 2017.

Följande gäller för dig som vill delta

 • Du ska vara född eller bo i Tibro
 • Du får lämna in 1-3 verk - beroende på storlek
 • Tibro Konstförening bedömer om det är möjligt att hänga/arrangera verket
 • Utställningen är inte jurybedömd
 • Ingen försäljning sker
 • De inlämnade verken ska vara klara för upphängning
 • Verken ska vara tydligt märkta med titel, teknik, namn och adress på baksidan av verken
 • Verken ska åtföljas av ifylld blankett, som även fungerar som kvitto. Blanketten finns att ladda er på denna sida, då det är aktuellt och då finns den också att hämta i entrén på Ateljé Blocking
 • Inlämning sker på Ateljé Blocking.
 • Utställningen arrangeras av Tibro Konstförening, Studiefrämjandet och Tibro Kultur & Fritid
 • Inlämningsavgift: 100 kr - Vi tar gärna Swish

Välkommen 
Tibro Konstförening
Ateljé Blocking
 

Nyhetsbrev

Länkar