Konstvandring

/tibro-konstforening-logo.jpg
Konstvandring i Tibro
arrangeras årligen på våren. Vi väljer ut ett antal konstnärer som får delta. Huvudregeln är att de ska ha en anknytning till Tibro. Om möjligt ska det gå att vandra till deras utställningslokal. För att det ska bli något nytt varje år så får samma konstnär inte vara med mer än ett visst antal år i rad.

På Ateljé Blocking har vi en samlingsutställning med verk från alla konstnärer.

Konstvandring 13-14 april 2019     Följande konstnärer har tackat ja (listan kan öka):

Mats Svensson
Inger Wilhelmsson
Sylvia Doverfors
Yvonne Granli

Jan-Åke Andersson
Karin Skagerstam
Göran Johansson
Ulf Uvesten

Berit Gustafsson
Kristina Ekberg Rehnström
Thorleif Aiff
Ulf Wilhelmsson


Vinnare
(dras bland dem som besökt alla utställare)

1 Monica Svensson-Bohlin
4 Claes-Göran Johansson
7 Thomas Jonsson
10 Hanna-Maria Verdonck

2 John Samuelsson
5 Kenth Högberg
8 W Wahlroos

3 Karin Aiff
6 Agneta Löfwall
9 Kerstin Danåker


Här är några bilder från konstvandringen 2018:

 

 

 

 

Välkommen 
Tibro Konstförening
Ateljé Blocking
 

Nyhetsbrev

Länkar