logo-image

Kontakt

Postadress:
Svante Andrén
Ebbabolet 1401
543 91  TIBRO
tibro.konstforening@outlook.com

Tibro Konstförenings styrelse 2023-2024

Ann-Britt Holmstedt, ordförande
Monica Svensson-Bohlin, vice ordförande
Svante Andrén, sekreterare
Sophia Lövgren, kassör 
Anita Eriksson, medlemsregister
Ingrid Tengelin
Göran Johansson
Lennart Söderberg
Tomas Andersson
Agneta Löfwall
Karin Björklund
Gunnar Magnusson

Vill du vara med i styrelsen och bidra till att utveckla Tibro Konstförening eller vet du någon som du tycker skulle passa för uppgiften?
Mejla till: tibro.konstforening@outlook.com 

 

/tibro-konstforening-logo.jpg