logo-image

Kontakt

Postadress:
Svante Andrén
Ebbabolet 1401
543 91  TIBRO
tibro.konstforening@outlook.com

Tibro Konstförenings styrelse 2023-2024

Ann-Britt Holmstedt, ordförande
Monica Svensson-Bohlin, vice ordförande
Svante Andrén, sekreterare
Lovisa Lövgren, kassör
Anita Eriksson, medlemsregister
Sophia Lövgren
Tomas Andersson
Agneta Löfwall
Karin Björklund
Gunnar Magnusson
Anita Wirtberg
Dan Carlsson


Vill du vara med i styrelsen och bidra till att utveckla Tibro Konstförening eller vet du någon som du tycker skulle passa för uppgiften?
Mejla till: tibro.konstforening@outlook.com 

 

/tibro-konstforening-logo.jpg