logo-image

För Konstnärer

Här nedan finns några bilder på interiör och disposition av Ateljé Blocking för planering av utställning. Det finns också några andra ytor att hänga på. Givetvis hjälper vi till med råd och hängning.

Hängningsansvarig: Ingrid Tengelin, tel 0761- 38 27 38

/blockings-interior-1.jpg